مشاوره با دکتر حسنانی جراح بینی http://drhosnani.mihanblog.com 2020-02-17T17:51:21+01:00 text/html 2017-08-14T08:18:26+01:00 drhosnani.mihanblog.com حمیدرضا حسنانی چسب زدن به بینی بعد از جراحی http://drhosnani.mihanblog.com/post/120 <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium; text-align: -webkit-center;">بعد از عمل بینی به مدت 2 هفته، زیرو روی بینی را چسب بزنید. چسب زدن تکنیک های مختلفی دارد و چسب زدن به بینی در هفته های اول نسبت به ماه های بعدی متفاوت است.</span><div><div style="text-align: -webkit-center;"><br></div><div> <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303492834/visual1.gif" alt="چسب زدن به بینی بعد از جراحی"></div></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br><div style="text-align: right;"><a href="http://drhosnani.com/nose-taping.php" target="" title="چسب زدن به بینی بعد از جراحی"><font size="2"><b>در مورد نحوه چسب زدن به بینی بعد از جراحی بیشتر بدانید</b></font></a></div></div> text/html 2017-08-14T08:02:30+01:00 drhosnani.mihanblog.com حمیدرضا حسنانی نمونه جراحی بینی غضروفی (استخوانی) - مدل نیمه فانتزی با اصلاح ارتفاع و بالا کشیدن نوک بینی http://drhosnani.mihanblog.com/post/119 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;">  بینی&nbsp;</span><strong style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;">غضروفی (<a href="http://drhosnani.com/gallery-bony-nose.php">استخوانی</a>)</strong><span style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;">&nbsp;بوده است. نتیجه جراحی&nbsp;</span><strong style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><a href="http://drhosnani.com/gallery-semi-fancy-nose.php">نیمه فانتزی</a></strong><span style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;">&nbsp;است.&nbsp;</span><a href="http://drhosnani.com/dorsal-hump.php" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;">قوز بینی</a><span style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;">&nbsp;برداشته شده است.&nbsp;</span><a href="http://drhosnani.com/height-of-nose.php" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;">ارتفاع بینی</a><span style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;">&nbsp;کاهش داده شده است. نوک&nbsp; بینی مختصری بالا آورده شده است.&nbsp; برای مشاهده عکس های قبل و بعد از عمل بیشتر، روی عکس کلیک نمایید.&nbsp;</span><br style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"> </font><div><a href="http://drhosnani.com/before-after-gallery/comments.php?25" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8196736976/nose_surgery_25.jpg" alt="جراحی بینی دکتر حسنانی - جراحی بینی غضروفی (استخوانی) - مدل نیمه فانتزی - عکس شماره 25"></a></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">بیشتر:&nbsp;</font></div><div><a href="http://drhosnani.com/before-after-gallery/comments.php?259" target="" title=""><font size="3"><b>نمونه جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم - مدل طبیعی با اصلاح انحراف و افتادگی بینی</b></font></a></div> text/html 2017-07-29T06:48:11+01:00 drhosnani.mihanblog.com حمیدرضا حسنانی استفاده از تامپون در جراحی بینی http://drhosnani.mihanblog.com/post/118 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="text-align: -webkit-center;">تامپون کردن بینی در این شکل نشان داده شده است. تامپون هایی که امروزه استفاده می شود کوچک بوده و برداشتنشان دردناک نیست. این مینی تامپون ها به منظور جلوگیری از خونریزی بینی استفاده می شوند و فردای روز جراحی از بینی خارج می شوند.</span></font><div><div style="text-align: -webkit-center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"> </font><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8301966576/nose_tamponing.gif" alt="تامپون کردن بینی در جراحی بینی"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3"><a href="http://drhosnani.com/nasal-tampons.php" target="" title="استفاده از تامپون در جراحی بینی">در مورد تامپون های بینی بیشتر بدانید</a></font></div></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><b><font size="3">مطالب بیشتر:&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: right;"><a href="http://drhosnani.com/question-faq.php" target="" title=""><font size="3">پرسش های متداول و سوالات شایع در مورد جراحی بینی</font></a></div> text/html 2017-07-16T05:17:06+01:00 drhosnani.mihanblog.com حمیدرضا حسنانی نمونه جراحی بینی غضروفی (استخوانی)، مدل نیمه فانتزی با اصلاح سایز و افتادگی بینی http://drhosnani.mihanblog.com/post/117 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="text-align: -webkit-center;">  بینی&nbsp;</span><strong style="text-align: -webkit-center;"><a href="http://drhosnani.com/cartilaginous-thick-skin-nose.php">غضروفی با پوست ضخیم</a></strong><span style="text-align: -webkit-center;">&nbsp;بوده است. نتیجه جراحی&nbsp;</span><strong style="text-align: -webkit-center;"><a href="http://drhosnani.com/gallery-semi-fancy-nose.php">نیمه فانتزی</a></strong><span style="text-align: -webkit-center;">&nbsp;است.&nbsp;</span><a href="http://drhosnani.com/dorsal-hump.php" style="text-align: -webkit-center;">قوز بینی</a><span style="text-align: -webkit-center;">&nbsp;برداشته شده است. سایز بینی کوچک شده است. نوک&nbsp; بینی مختصری بالا آورده شده است.&nbsp;برای مشاهده عکس های قبل و بعد از عمل بیشتر، روی تصویر کلیک نمایید.&nbsp;</span></font><br style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium; text-align: -webkit-center;"> <div><a href="http://drhosnani.com/before-after-gallery/comments.php?24" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="middle" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8196495384/nose_surgery_24.jpg" alt="جراحی بینی غضروفی (استخوانی) - مدل نیمه فانتزی - عکس شماره 24 گالری جراحی بینی دکتر حسنانی"></a></div><div><br></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بیشتر:&nbsp;</font></div><div><a href="http://drhosnani.com/before-after-gallery/comments.php?240" target="" title="نمونه جراحی بینی غضروفی (استخوانی) - مدل طبیعی - عکس شماره 240 گالری جراحی بینی دکتر حسنانی"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">نمونه جراحی بینی غضروفی (استخوانی)، مدل طبیعی با اصلاح قوز و کاهش ارتفاع بینی</font></a></div> text/html 2017-07-16T05:02:16+01:00 drhosnani.mihanblog.com حمیدرضا حسنانی استحمام بعد از عمل جراحی بینی http://drhosnani.mihanblog.com/post/116 <span style="text-align: -webkit-center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">استحمام بعد از عمل جراحی بینی. در این شکل، اسپلینت بینی با رنگ زرد مشخص شده است، روش صحیح شستشوی موها بعد از جراحی: روی صندلی بنشینید، سر خود را به عقب خم کنید و یک نفر دیگر موهایتان را بشوید.</font></span><div><a href="http://drhosnani.com/bathing-after-rhinoplasty.php" target="" title="حمام کردن بعد از جراحی بینی"><div style="text-align: right;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">درباره نحوه صحیح استحمام بعد از جراحی بینی بیشتر بدانید</font></div><div><div style="text-align: center;"></div></div></a><div style="text-align: right;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8229489726/bathing_after_rhinoplasty.gif" alt="استحمام بعد از جراحی بینی" style="text-align: center;"></div><div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><b><font size="3">مطالب مرتبط:&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: right;"><br></div></div><div style="text-align: right;"><font size="3"><a href="شستشوی بینی بعد از جراحی" target="" title="http://drhosnani.com/how-wash-nose.php">روش صحیح شستشوی بینی بعد از عمل جراحی بینی</a></font></div></div></div><div style="text-align: right;"><a href="http://drhosnani.com/nose-taping.php" target="" title="چسب زدن به بینی بعد از جراحی"><font size="3">روش چسب زدن به بینی بعد از جراحی بینی</font></a></div> text/html 2017-02-20T04:43:31+01:00 drhosnani.mihanblog.com حمیدرضا حسنانی نمونه جراحی طبیعی بینی گوشتی با اصلاح نمای نیمرخ نوک بینی و پر کردن فرورفتگی بین بینی و پیشانی توسط دکتر حسنانی http://drhosnani.mihanblog.com/post/115 <div style="text-align: center;">بینی گوشتی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. زاویه بین لب و بینی اصلاح شده است. فرورفتگی بین بینی و پیشانی پر شده است.</div><div style="text-align: center;">برای مشاهده عکس های قبل و بعد از عمل بیشتر، روی تصویر کلیک نمایید.</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://drhosnani.com/before-after-gallery/comments.php?23" target="" title="گالری جراحی بینی دکتر حسنانی - بینی گوشتی - مدل طبیعی - عکس شماره 23"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8196030742/nose_surgery_23.jpg" alt="گالری جراحی بینی دکتر حسنانی - بینی گوشتی - مدل طبیعی - اصلاح پایین افتادگی نوک بینی - پر کردن محل اتصال بینی و پیشانی"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">بیشتر:&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><a href="http://drhosnani.com/before-after-gallery/comments.php?231" target="" title="گالری جراحی بینی دکتر حسنانی - بینی غضروفی با پوست ضخیم - مدل طبیعی - نمونه جراحی اصلاح انحراف و کوچک کردن بینی"><div><b>نمونه جراحی طبیعی بینی غضروفی با پوست ضخیم با اصلاح سایز و غیرقرینگی بینی توسط دکتر حسنانی</b></div><div></div></a></div> text/html 2017-02-15T06:08:07+01:00 drhosnani.mihanblog.com حمیدرضا حسنانی چهار اشتباه رایج در مورد جراحی زیبایی بینی http://drhosnani.mihanblog.com/post/114 برخی به اشتباه فکر می کنند عمل جراحی بینی را می توان به صورت جزئی انجام داد. مثلا از جراح خود می خواند فقط <a href="http://drhosnani.com/dorsal-hump.php">قوز بینی</a> را بردار و فکر می کنند کاری بسیار آسان است. اشتباه دیگر آنکه فکر می کنند عمل <a href="http://drhosnani.com/rhinoplasty-in-iran.php">رینوپلاستی</a> می تواند تحت پوشش بیمه قرار گیرد. اشتباه بعدی تصور اجتناب ناپذیر بودن اثرات جراحی است. برخی فکر می کنند بینی عملی حتما مشخص است. تصور غلط شبیه سازی بینی <a href="http://drhosnani.com/celebrities.php">هنرپیشه</a> های هالیوود روی صورت فرد نیز از اشتباهات پرتکرار می باشد.<div style="text-align: center;">&nbsp;<a href="http://drhosnani.com/rhinoplasty-common-mistakes.php" target="" title="تصورات نادرست در مورد جراحی بینی"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8286459750/rhinoplasty_common_mistakes_og.jpg" alt="جراحی بینی دکتر حسنانی"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><h3>اشتباه اول: از جراحم می خواهم فقط قوز بینی ام را بردارد و این کار کار ساده ای است!</h3> حقیقت آن است که جراحی بینی یکی از پیچیده ترین و پر چالش ترین اعمال جراحی پلاستیک می باشد. نه تنها بینی باید با صورت سازگار باشد، بلکه هر یک از بخش های بینی باید در هماهنگی با دیگر بخش های خود بینی باشد. به عنوان مثال برداشتن قوز بدون تغییر دادن شکل نوک بینی در بسیاری از موارد، مى تواند منجر به زیاد به نظر آمدن طول بینى بشود بر عکس، تغییر دادن نوک بینی به تنهایی بدون آن که پل بینی تغییر شکل داده شود، می تواند به افتاده به نظر آمدن نوک بینی بیانجامد. هنر اصلى در یك جراحى بینى این است كه توازن بین اجزا بینى و همچنین بینى با صورت پدید آید .</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://drhosnani.com/rhinoplasty-common-mistakes.php" target="" title="قوز بینی"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8286459876/hump.jpg" alt="برداشتن قوز بینی با جراحی"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><h3>اشتباه دوم: شنیده ام رینوپلاستی تحت پوشش بیمه قرار می گیرد!</h3> حقیقت آن است که جراحی های زیبایی در هیچ جای جهان تحت پوشش بیمه های درمانی نیست. اگرچه برخی بیمه ها در برخی کشورها بهای آن بخش از جراحی را که مربوط به انحراف یا مشکلات تنفسی بوده می پردازند، اما در ایران اگر جراحی بینی به منظور زیبایی انجام شده باشد، حتی اگر همزمان با آن انحراف و مشکلات تنفسی برطرف شده باشد، معمولا هیچ هزینه ای تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد. بعضى بیمه هاى تكمیلى در صورت همزمان بودن جراحى زیبایى و مشكلات تنفسى قسمت هزینه هاى تنفسى را پرداخت مى كنند . معمولا بیمه ها فقط اگر جراحی به منظور برطرف شدن مشکلات تنفسی انجام شده باشد، هزینه آن را پرداخت می کند. آن هم بخشی از هزینه را.<div><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://drhosnani.com/rhinoplasty-common-mistakes.php" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8286460018/insurance2.jpg" alt="پرداخت هزینه جراحی بینی توسط بیمه"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;</div><h3>اشتباه سوم: بینی عملی از دور مشخص است </h3><div style="text-align: right;">حقیقت آن است که یک جراحی بینی ناموفق و غیرطبیعی است که بینی را عملی و به اصطلاح تابلو می کند. بینی هایی که بیش از حد جمع شده اند یا سربالا شده اند و به اصطلاح خوکی هستند، نمونه بارزی از این نوع بینی های عملی غیرطبیعی می باشند. در گذشته غضروف زیادی از بینی تراشیده می شد. به همین علت بینی ها حالت غیرطبیعی پیدا مى كرد و حتی تنفس دچار اختلال می شد . یک جراحی بینی خوب نباید به گونه ای باشد که بینی را غیرطبیعی جلوه دهد و انجام عمل روی آن را نشان دهد و توجه اطرافیان را جلب کند.</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://drhosnani.com/rhinoplasty-common-mistakes.php" target="" title="بینی عملی"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8286460068/tablo.jpg" alt="بینی عملی"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><h3>اشتباه چهارم: از پزشک خود انتظار دارم که بینی یکی از هنرپیشه های هالیوود را برای من شبیه سازی کند!</h3> یک کاندید خوب و منطقى باید انتظارات واقع بینانه ای داشته باشد. چهره هر فرد با فرد دیگر متفاوت است. بینی برد پیت ممکن است در صورت خودش زیبا باشد اما ممکن است در صورت شما زیبا نباشد. مثلاً بالا بردن نوک بینی برای خانمی که قد کوتاهی دارد، ممکن است زیبا به نظر برسد. اما همان درجه از چرخش نوک بینی، در خانمی قدبلند ممکن است ظاهری غیرطبیعی و خوکی ایجاد کند. به طور خلاصه بینی شما باید متناسب با چهره، شخصیت و نژاد فرد باشد.</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://drhosnani.com/rhinoplasty-common-mistakes.php" target="" title="جراحی بینی - بردپیت"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8286460234/brad_pitt.jpg" alt="برد پیت">&nbsp;&nbsp;</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">&nbsp; &nbsp; <b>بیشتر:&nbsp;</b></div><div style="text-align: right;"><b><a href="http://drhosnani.com/celebrities.php" target="" title="جراحی بینی برای هنرپیشه ها">جراحی بینی برای هنرپیشه ها</a></b></div><div style="text-align: right;"><a href="http://drhosnani.com/dorsal-hump.php" target="" title="برداشتن قوز بینی با جراحی"><b>اصلاح قوز بینی با عمل رینوپلاستی</b></a></div> text/html 2017-01-25T02:49:10+01:00 drhosnani.mihanblog.com حمیدرضا حسنانی نمونه جراحی نیمه فانتزی بینی غضروفی با پوست ضخیم با تراشیدن قوز و اصلاح نمای نیم رخ نوک بینی توسط دکتر حسنانی http://drhosnani.mihanblog.com/post/113 <div align="center" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><div class="image_res" style="max-width: 720px;"><div id="casedescription" style="direction: rtl;">بینی&nbsp;<strong>غضروفی با پوست ضخیم</strong>&nbsp;بوده است. نتیجه جراحی&nbsp;<strong>نیمه فانتزی</strong>&nbsp;است. قوز بینی برداشته شده است. نوک بینی مختصری بالا آورده شده است.</div><div>برای مشاهده عکس های قبل و بعد از عمل بیشتر، بر روی تصویر کلیک کنید.</div><div><br></div><div><a href="http://drhosnani.com/before-after-gallery/comments.php?22" target="" title="جراحی بینی دکتر حسنانی - بینی غضروفی با پوست ضخیم - مدل نیمه فانتزی - عکس شماره 22"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8195225518/nose_surgery_22.jpg" alt="گالری جراحی بینی دکتر حسنانی - بینی غضروفی با پوست ضخیم - مدل نیمه فانتزی - نمونه جراحی بالا کشیدن نوک بینی و اصلاح قوز بینی"></a></div><div><br></div><div>بیشتر:&nbsp;</div><div><a href="http://drhosnani.com/before-after-gallery/comments.php?220" target="" title="جراحی بینی دکتر حسنانی - بینی استخوانی - مدل طبیعی - نمونه جراحی اصلاح انحراف بینی ، کوچک کردن بینی، بازسازی ظاهر نوک بینی و بالا کشیدن نوک بینی">نمونه جراحی طبیعی بینی استخوانی با اصلاح بزرگی بیش از حد و انحراف بینی</a></div></div></div> text/html 2017-01-18T04:33:47+01:00 drhosnani.mihanblog.com حمیدرضا حسنانی دوران نقاهت عمل بینی http://drhosnani.mihanblog.com/post/112 دوران نقاهت جراحی بینی، هفت روز است. سپری کردن دوران نقاهت برای برخی بیماران به راحتی انجام می شود اما برخی بیماران دوران نقاهت را با مشکلاتی مثل سردرد، گرفتگی بینی و کبودی چشم ها طی می کنند. استراحت برای یک هفته در دوران نقاهت توصیه می شود.<div><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://drhosnani.com/recovery-rhinoplasty.php" target="" title="دوران نقاهت عمل بینی"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8282868550/recovery_rhinoplasty_og.jpg" alt="مشاوره با دکتر حسنانی - دوران نقاهت جراحی بینی"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;">&nbsp; بسیاری از بیماران دوران نقاهت عمل جراحی بینی را به راحتی سپری می کنند. مشکلات خفیفی مثل احساس سردرد و گرفتگی بینی بعد از هر گونه عمل بینی وجود دارد. بینی ورم می کند. اطراف چشم ها کبود می شود و این کبودی در ۲ تا ۳ روز اول ممکن است حتی بیشتر شود. اما بعد از یک هفته کبودی ها و و رم بینی به شکل چشمگیری کاهش می یابد.</div><h2>استراحت بعد از عمل بینی</h2> • بیمار باید یک هفته کامل از محل کار یا محل تحصیل مرخصی بگیرد. <br> <h2>بازگشت به جامعه</h2> • از فردای عمل می توانید در منزل شروع به کارهای روزانه کنید و اگر مشاهده کبودی صورت شما توسط اطرافیان برای شما اهمیت نداشته باشد می توانید با دوستان برای تفریح از خانه خارج شوید . <br> • یک هفته پس از جراحی، بعد از اینکه که <a href="http://drhosnani.com/nasal-splint.php">اسپلینت بینی</a> برداشته شد و بخیه های بینی کشیده شد، می توانید با اعتماد به نفس وارد جامعه شوید، به رستوران بروید و با دوستانتان ملاقات کنید. معمولا کبودی ها بعد از یک هفته برطرف می شود یا بسیار خفیف هستند. با یک آرایش مختصر می توانید کبودی های خفیف صورت را بپوشانید. <br> • برخی افراد ترجیح می دهند بدون <a href="http://drhosnani.com/nose-taping.php">چسب بینی</a>&nbsp; &nbsp; وارد جامعه شوند. در این صورت باید یک هفته بیشتر صبر کنید.<div><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://drhosnani.com/recovery-rhinoplasty.php" target="" title=" آمال یک هفته بعد از عمل، برای دیدن بینی خود لحظه شماری می کند. "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8282869518/happy_amal.jpg" alt="مشاوره عمل بینی با دکتر حسنانی - دوران نقاهت جراحی بینی"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp; &nbsp;</div><h2>نتیجه نهایی عمل بینی</h2> یک هفته بعد از عمل بینی، وقتی <a href="http://drhosnani.com/nasal-splint.php">گچ بینی</a> شما برداشته شد به شما آینه ای داده می شود تا شکل بینی خود را ببینید. با وجود اینکه بینی ورم دارد، بسیاری از بیماران (مخصوصاً بیماران با بینی غضروفی (استخوانی)) در این مرحله از زیبایی بینی خود به وجد می آیند. افرادی که بینی گوشتی دارند احساس می کنند بینی هنوز کوچک نشده است و کمی احساس ناراحتی می نمایند. اما بینی هنوز ورم دارد و از این هم زیباتر خواهد شد. سوراخ های بینی ممکن است کمی نا متقارن به نظر برسند که این هم به علت ورم بینی است. ورم های شدید ظرف سه ماه اول کاهش می یابند. نتایج نهایی رینوپلاستی معمولا شش ماه طول می کشد تا نمایان شود. هر چه بینی گوشتی تر باشد، ورم ها دیرتر می خوابند و نتیجه نهایی دیرتر مشخص می شود. افرادی که بینی گوشتی دارند برای دستیابی به نتیجه نهایی باید حداقل یک سال صبر کنند.<div><br></div><div><b>بیشتر:&nbsp;</b><a href="http://drhosnani.com/recovery-rhinoplasty.php" target="" title="دوران نقاهت عمل بینی">مشاوره های دکتر حسنانی در مورد دوران نقاهت جراحی بینی</a><br><div style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp; &nbsp;</div></div> text/html 2017-01-15T01:33:45+01:00 drhosnani.mihanblog.com حمیدرضا حسنانی نمونه جراحی نیمه فانتزی بینی غضروفی با پوست ضخیم با تراشیدن قوز و اصلاح زاویه بین لب و بینی توسط دکتر حسنانی http://drhosnani.mihanblog.com/post/111 <div align="center" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><div class="image_res" style="max-width: 720px;"><div id="casedescription" style="direction: rtl;">بینی&nbsp;<strong>غضروفی با پوست ضخیم</strong>&nbsp;بوده است. نتیجه جراحی&nbsp;<strong>نیمه فانتزی</strong>&nbsp;است. قوز بینی برداشته شده است. نوک بینی مختصری بالا آورده شده است. زاویه بین لب و بینی اصلاح شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است.</div><div>برای مشاهده عکس های قبل و بعد از عمل بیشتر، روی تصویر کلیک کنید.&nbsp;</div><div><br></div><div><a href="http://drhosnani.com/before-after-gallery/comments.php?21" target="" title="جراحی بینی دکتر حسنانی - بینی غضروفی با پوست ضخیم - مدل نیمه فانتزی - عکس شماره 21"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8195027218/nose_surgery_21.jpg" alt="گالری جراحی بینی دکتر حسنانی - بینی نیمه فانتزی - نمونه جراحی بالا کشیدن نوک بینی و اصلاح قوز بینی"></a></div><div><br></div><div>بیشتر:&nbsp;</div><div><a href="http://drhosnani.com/before-after-gallery/comments.php?210" target="" title="جراحی بینی دکتر حسنانی - بینی غضروفی با پوست ضخیم - مدل طبیعی - نمونه جراحی صاف کردن پل بینی و ارتقاء ظاهر نوک بینی">نمونه جراحی طبیعی بینی غضروفی با پوستت ضخیم با باریک سازی پل و بازسازی ظاهر نوک بینی توسط دکتر حسنانی</a></div><div><a href="http://drhosnani.blogsky.com/1395/10/22/post-137/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%BA%D8%B6%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%B6%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%AE-%D9%86%D9%88%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="" title="گالری جراحی بینی دکتر حسنانی - عکس شماره 129 - نمونه جراحی کوچک کردن بینی و بازسازی ظاهر نوک بینی">نمونه جراحی طبیعی بینی غضروفی با پوست ضخیم با کاهش سایز و بازسازی نمای نیم رخ نوک بینی توسط دکتر حسنانی</a></div></div></div> text/html 2017-01-11T02:47:47+01:00 drhosnani.mihanblog.com حمیدرضا حسنانی داستان جراحی بینی کایرا http://drhosnani.mihanblog.com/post/110 کایرا دختری است که از استرالیا برای انجام عمل جراحی بینی نزد دکتر حمیدرضا حسنانی به ایران سفر می کند. روی بینی اش قوز دارد و می خواهد انحراف بینی اش را برطرف نموده و نوک بینی را کمی بالا ببرد.<div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8281998892/cyra_og.jpg" alt="بهترین جراح بینی در ایران - تهران - دکتر حسنانی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;[http://www.aparat.com/v/eSZ7l] </div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;">به او فرصت کافی داده می شود تا با دکتر در مورد نتیجه دلخواهش صحبت کند و هر سؤالی دارد، بپرسد.</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://drhosnani.com/cyra.php" target="" title="کایرا "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8281999784/cyra_2.jpg" alt="جراحی بینی دکتر حسنانی - مشاوره با دکتر حسنانی"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">پس از معاینه، دکتر عکس های قبل و بعد از عمل بیماران قبلی را به او نشان می دهد که در بین آن ها دو خواهر که در یک روز عمل کرده اند، وجود دارد. یکی از این دو خواهر، درخواست بینی نیمه فانتزی نموده و خواهر دیگر دوست دارد بینی اش طبیعی عمل شود. اما کایرا تصمیم می گیرد چیزی بین این دو را انتخاب نموده و نتیجه عملش بین طبیعی و نیمه فانتزی باشد.</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://drhosnani.com/cyra.php" target="" title="دکتر حسنانی - مشاوره جراحی بینی"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8282000200/cyra_3.jpg" alt="مشاوره جراحی بینی با دکتر حسنانی"></a></div><div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;">اینجا اتاق عمل است و جراحی تا چند دقیقه دیگر انجام می شود. جراح طرح درمان خود را با بیمار در میان می گذارد و دوباره با او صحبت می کند. انتظارات بیمار همچنین به صورت مکتوب ثبت می شود تا نتیجه کار دقیق تر بوده و برای مراجعات آینده نیز در دسترس باشد.</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8282000392/cyra_8.jpg" alt="جراحی بینی دکتر حسنانی">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;">جراحی به پایان رسیده است. دکتر مرتب به بیمار سر می زند تا از سلامت او اطمینان حاصل شود. بسته به نوع بینی نتیجه جراحی می تواند پس از برداشتن اسپلینت و پانسمان بینی که یک هفته بعد از جراحی می باشد، مشخص شود یا ممکن است چندین ماه برای دستیابی به نتیجه دلخواه زمان لازم باشد. &nbsp; &nbsp;</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8282000634/cyra_5.jpg" alt="جراحی بینی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8282000750/cyra_6.jpg" alt="جراحی بینی - عکس قبل و بعد از عمل"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://drhosnani.com/cyra.php" target="" title="جراحی بینی دکتر حسنانی - داستان جراحی بینی کایرا"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8282000826/cyra_7.jpg" alt="عکس قبل و بعد از عمل جراحی بینی دکتر حسنانی">&nbsp; &nbsp;</a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><b>بیشتر:&nbsp;</b></div><div style="text-align: right;"><a href="http://drhosnani.com/esmeralda-rhinoplasty-in-iran.php" target="" title="جراحی بینی دکتر حسنانی"><b>داستان جراحی بینی اسمرالدا در ایران</b></a></div><div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp; &nbsp;</div> text/html 2016-12-21T07:45:02+01:00 drhosnani.mihanblog.com حمیدرضا حسنانی نمونه جراحی نیمه فانتزی بینی غضروفی با پوست ضخیم با باریک سازی پل و بالا کشیدن نوک بینی توسط دکتر حسنانی http://drhosnani.mihanblog.com/post/109 <div align="center" style="text-align: -webkit-center;"><div class="image_res" style="max-width: 720px;"><div id="casedescription" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl;">بینی&nbsp;<strong>غضروفی با پوست ضخیم</strong>&nbsp;بوده است. نتیجه جراحی&nbsp;<strong>نیمه فانتزی</strong>&nbsp;است. پهنای بینی کاهش داده شده است. نوک بینی مختصری بالا آورده شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است.</div><div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">برای مشاهده عکس های قبل و بعد از عمل بیشتر، روی تصویر کلیک کنید.&nbsp;</div><div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><br></div><div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><a href="http://drhosnani.com/before-after-gallery/comments.php?20" target="" title="جراحی بینی دکتر حسنانی - بینی غضروفی با پوست ضخیم - مدل نیمه فانتزی - عکس شماره 20"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8194633192/nose_surgery_20.jpg" alt="گالری جراحی بینی دکتر حسنانی - بینی نیمه فانتزی - نمونه جراحی بالا کشیدن نوک بینی و باریک سازی پل بینی"></a></div><div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><br></div><div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><br></div><div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">بیشتر:&nbsp;</div><div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><a href="http://drhosnani.com/before-after-gallery/comments.php?200" target="" title="جراحی بینی دکتر حسنانی - جراحی بینی گوشتی - مدل طبیعی - نمونه جراحی باریک کردن پل بینی و ارتقاء ظاهر نوک بینی">نمونه جراحی طبیعی بینی گوشتی با باریک سازی پل و بازسازی ظاهر نوک بینی توسط دکتر حسنانی</a></div><div><a href="http://drhosnani.blogsky.com/1395/08/25/post-134/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%BA%D8%B6%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%B6%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D9%88%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D9%88%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C" target="" title="گالری جراحی بینی دکتر حسنانی - عکس شماره 127 - نمونه جراحی اصلاح قوز بینی و اصلاح افتادگی بینی">نمونه جراحی طبیعی بینی غضروفی با پوست ضخیم با اصلاح قوز و افتادگی نوک بینی توسط دکتر حسنانی</a></div></div></div> text/html 2016-11-26T09:32:51+01:00 drhosnani.mihanblog.com حمیدرضا حسنانی درمان شکستگی بینی http://drhosnani.mihanblog.com/post/108 جا انداختن استخوان بینی تنها تا یک ماه بعد از شکستگی بینی امکانپذیر است. بعد از یک ماه استخوان ها به یکدیگر جوش خورده و اصلاح بینی تنها از طریق جراحی زیبایی امکانپذیر است. جا انداختن استخوان بینی هرچه زودتر انجام شود، بهتر است...<div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8276175068/broken_nose.jpg" alt="جراحی بینی دکتر حسنانی - درمان شکستگی بینی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;">اسکلت یک سوم فوقانی بینی از استخوان و اسکلت دو سوم تحتانی آن از غضروف است . <br> گاهی به دنبال ضربه های نسبتا شدید <a href="http://drhosnani.com/nose.php">اسکلت بینی</a> دچار شکستگی می شود . اگر شدت ضربه از حدی بیشتر باشد باعث جابجایی استخوان یا غضروف از محل اصلی خود می شود و ممکن است اشکال زیبایی یا تنفسی ایجاد نماید . در این موارد باید <strong>جا اندازی</strong> استخوان یا غضروف آسیب دیده انجام شود تا بینی وضعیت طبیعی خود را باز یابد . در کودکان مدت یک هفته و در بزرگسال به اندازه دو هفته برای این جا اندازی فرصت هست . اگر زمان بیشتری بگذارد استخوان یا غضروف در محل نابجای جدید جوش می خورد و اشکال زیبایی یا تنفسی دایمی می شود . <br> حال فردی را در نظر بگیرید که دچار <strong>شکستگی بینی</strong> شده و به جای این که مراجعه فوری نماید ، شش ماه بعد از ضربه مراجعه کند . در این موارد دیگر جا اندازی استخوان یا غضروف جابجا شده امکان پذیر نیست و برای اصلاح آسیب های ایجاد شده باید از تکنیک های <a href="http://drhosnani.com/nose-surgery.php">جراحی زیبایی</a> استفاده نمود . <br> به عبارت دیگر بر خلاف تصور بسیاری از افراد، درمان شکستگی قدیمی دیگر یک عمل درمانی نیست و تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد . درمان شکستگی بینی قدیمی توسط جراحی زیبایی بینی انجام می شود .</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><h2>فقط می خواهم شکستگی بینی اصلاح شود !</h2> یک ماه پس از شکستگی بینی، استخوان بینی مجدداً جوش می خورد و با جا انداختن ساده نمی توان مشکلش را اصلاح نمود. جا انداختن بینی هرچه زودتر انجام شود بهتر است. ظرف کمتر از یک هفته و نهایتاً زیر سه هفته فرد باید مراجعه کند. اگر بیشتر از یک ماه گذشته باشددیگر بینی جوش خورده و محکم می شود. در این صورت، آن عمل درمانی محسوب نمی شود و تحت پوشش بیمه نیز قرار نمی گیرد. اینگونه بینی ها را با تکنیک های <a href="http://drhosnani.com/nose-surgery.php">جراحی پلاستیک</a> می توان اصلاح نمود. <br><div style="text-align: right;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><b>بیشتر:&nbsp;</b></div><div style="text-align: right;"><a href="http://drhosnani.com/broken-nose.php" target="" title="جراحی بینی دکتر حسنانی - درمان شکستگی بینی"><b>مشاوره های دکتر حسنانی در مورد شکستگی بینی</b></a></div> text/html 2016-11-15T09:17:54+01:00 drhosnani.mihanblog.com حمیدرضا حسنانی نمونه جراحی نیمه فانتزی بینی گوشتی با باریک کردن نوک و بازسازی ظاهر سوراخ های بینی توسط دکتر حسنانی http://drhosnani.mihanblog.com/post/107 <div id="casedescription" style="direction:rtl; text-align:center"> بینی <strong>گوشتی</strong> بوده است. نتیجه جراحی <strong>نیمه فانتزی</strong> است. قوز بینی برداشته شده است. نوک بینی مختصری بالا آورده شده است. به نوک بینی شکل بهتری داده شده است. نوک بینی باریک شده است.<br><a href="http://drhosnani.com/before-after-gallery/comments.php?19" target="" title="گالری قبل و بعد از عمل جراحی بینی دکتر حسنانی - عکس شماره 19"><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8194095568/nose_surgery_19.jpg" alt="جراحی بینی دکتر حسنانی - جراحی بینی گوشتی مدل طبیعی - باریک کردن نوک بینی - برداشتن قوز بینی" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"></a><br><br>بیشتر: <br><a href="http://drhosnani.com/before-after-gallery/comments.php?190" target="" title="جراحی بینی دکتر حسنانی - بینی غضروفی با پوست ضخیم - مدل طبیعی - شماره 190">نمونه جراحی طبیعی بینی غضروفی با پوست ضخیم با اصلاح قوز، رفع افتادگی و کاهش سه بعدی سایز بینی توسط دکتر حسنانی</a><br><a href="http://drhosnani.blogsky.com/1395/08/23/post-133/نمونه-جراحی-طبیعی-بینی-غضروفی-با-پوست-ضخیم-با-کاهش-طول-و-اصلاح-قوز-و-افتادگی-بینی" target="" title="جراحی بینی دکتر حسنانی- بینی غضروفیی با پوست ضخیم - مدل طبیعی - شماره 126">نمونه جراحی طبیعی بینی غضروفی با پوست ضخیم با کاهش طول و اصلاح قوز و افتادگی بینی توسط دکتر حسنانی</a><br></div> text/html 2016-11-13T06:06:56+01:00 drhosnani.mihanblog.com حمیدرضا حسنانی بینی زینی شکل و ترمیم آن با رینوپلاستی http://drhosnani.mihanblog.com/post/106 بدشکلی زینی شکل در اثر برداشتن بیش از حد غضروف و استخوان بینی اتفاق می افتد و یکی از عوارض زیبایی جراحی بینی است. بینی زینی شکل معمولاً در اثر اصرار بیش از حد بیمار برای ایجاد قوس پشت بینی و همچنین بی دقتی جراح ایجاد می شود. ترمیم عارضه زینی شکل معمولاً با استفاده از غضروف های گوش انجام می شود. استفاده از غضروف های گوش در ترمیم عارضه بینی زینی شکل معمولا با در صد بالایی موفقیت آمیز است.&nbsp; <div><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://drhosnani.com/saddle-nose-deformity.php" target="" title="بینی زینی شکل"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8274507250/300_saddle_nose_1_.png" alt="جراحی بینی دکتر حسنانی - بینی زینی شکل"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">بیشتر:&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><a href="http://drhosnani.com/saddle-nose-deformity.php" target="" title="مشاوره جراحی بینی دکتر حسنانی - بینی زینی شکل">مشاوره های دکتر حسنانی در مورد بینی زینی شکل</a></div><div style="text-align: center;"><a href="http://drhosnani.com/dorsal-hump.php" target="" title="مشاوره جراحی بینی با دکتر حسنانی - قوز بینی">اصلاح قوز بینی با جراحی</a></div>