بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. سایز بینی کوچک شده است. انحراف ظاهری بینی اصلاح شده است.
برای مشاهده عکس های قبل و بعد از عمل بیشتر، روی تصویر کلیک کنید. 
جراحی بینی دکتر حسنانی - اصلاح انحراف بینی - کوچک کردن بینی

بیشتر: