جراحی بینی - دکتر حسنانی

بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. پهنای نوک بینی کاهش داده شده است. نوک بینی باریک تر شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

برای مشاهدۀ عکس های قبل و بعد از عمل بیشتر روی تصویر کلیک کنید.

بیشتر:

نمونه جراحی کاهش پهنا و قلمی کردن بینی به صورت نیمه فانتزی

نمونه جراحی کوچک کردن طبیعی بینی و شکل دهی به نوک بینی